SprayPay

De service gespreid betalen is een dienst van Webfin Leningen B.V. die die handelt onder de naam SprayPay (hierna “SprayPay”).

Op onze website, is het navolgende Privacy Statement van toepassing. De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens bezoeken aan onze website of door onze dienstverlening af te nemen, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. Daarnaast houden wij ook rekening met buitenlandse wetgeving op het gebied van dataprotectie. Door het bezoeken van onze website of het afnemen van onze diensten ga je akkoord met onze privacy beleid, die je hieronder vindt. Wij verzoeken je hiervan kennis te nemen.

SprayPay en alle aan haar gelieerde vennootschappen, achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van het grootste belang. SprayPay conformeert zich dan ook nadrukkelijk aan de Wet bescherming persoonsgegevens. SprayPay draagt eindverantwoordelijkheid voor gegevensverwerking.

Van gegevensverwerking is sprake als je gebruikt maakt van de betaaloplossing die SprayPay biedt. SprayPay waarborgt en respecteert nadrukkelijk jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking en hoe je in een voorkomend geval jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

SprayPay verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten en online retailers in verband met het beoordelen, identificeren en accepteren van (potentiële) consumenten met betrekking tot het toelaten en uitvoeren van gespreid betaaldienst-verlening voor een betrokkene en het afwikkelen van het bijbehorende betalingsverkeer.

SprayPay maakt daarbij gebruik van professionele marktpartijen die SprayPay faciliteren bij onder meer het uitvoeren van creditscoring ten einde inzicht te verwerven in de betaalwaardigheid van de consument die van SprayPay gebruik maakt en voor het doelmatig inrichten van SprayPay’s riskmanagement. Daarnaast maakt SprayPay gebruik van een professionele marktpartij die SprayPay ondersteunt bij de incasso werkzaamheden.
Deze professionele marktpartijen kennen een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevensbescherming en worden door SprayPay verplicht om te voldoen aan regelgeving op het gebied van dataprotectie. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan SprayPay. SprayPay verstrekt desgevraagd ook het informatienummer van deze professionele marktpartijen ten einde jou in staat te stellen hierover informatie in te winnen. Verder worden gegevens verzameld voor het verrichten van statistische analyses en het mogelijk uitvoeren van marketing- en relatiemanagementactiviteiten om een relatie tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

SprayPay neemt betaalrisico’s over van haar opdrachtgevers en creëert daarnaast optimale bestedingsruimte voor de consumenten van haar opdrachtgevers. Ten einde dit mogelijk te maken wordt er tussen onze partners betaaldata uitgewisseld. Dit gebeurt zodanig dat de informatie volledig beschermd wordt. Alle opdrachtgevers van SprayPay dienen daarom ook te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en worden door SprayPay verplicht te voldoen aan alle geldende regels op het gebied van data protectie. Ook dient de integriteit van informatie te worden gegarandeerd. Alle opdrachtgevers die hun consumenten de gelegenheid bieden betalingen te verrichten via SprayPay, hebben een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevens verwerken en worden door SprayPay verplicht te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, integriteit van informatie en de daarbij horende  dataprotectie.

Tot slot wordt informatie verzameld en verwerkt voor het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen SprayPay, haar opdrachtgevers of gebruikers, haar business partners en medewerkers. Op de wijze waarop SprayPay persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze internetsite en aan de andere kant is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

 

Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

SprayPay verwerkt persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van een aanvraag om gebruik te maken van de betaaloplossing SprayPay, (ii) uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers, (iii) relatiebeheer en (iv) analyses voor opdrachtgevers, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkelingen het bepalen van de (algemene) strategie. SprayPay gebruikt persoonsgegevens derhalve nadrukkelijk niet voor bijvoorbeeld commerciële adressenhandel aan derden.

Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen SprayPay, haar groeps-vennootschappen, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan SprayPay groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen, die alle gegevens-controles verrichten voor SprayPay..

Door de algemene voorwaarden van SprayPay te aanvaarden stem je tevens in met de mogelijkheid dat (i) SprayPay jouw persoonsgegevens (laten) gebruiken voor gegevenscontrole voor gebruik van de gespreid betalen betaaldienstverlening van SprayPay.

 

Cookies

Het is SprayPay toegestaan om informatie over het gebruik van deze internetsite te verzamelen en te analyseren. Om onze dienstverlening en website te optimaliseren en jou gericht te kunnen informeren, worden via onze website zogenaamde cookies op jouw computer geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite overigens sneller en makkelijker, zo kunnen we er bijvoorbeeld met behulp van cookies voor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal de gegevens niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt

Bijzondere persoonsgegevens

SprayPay zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of over jouw gezondheid.

Wijzigingen

SprayPay behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient dan ook aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte kunt zijn.

Uitoefening van jouw rechten; contact met SprayPay; Vragen?

De Wet bescherming persoonsgegevens verleent jouw een aantal rechten. Zo mag je ons om inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Voor het verstrekken van inzage in jouw gegevens vragen wij je conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding van € 5,00 per bericht.

Indien een bericht uit meer dan 100 pagina’s bestaat of uit moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, dan brengen wij je een bedrag van € 21,50 in rekening conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.

Meer informatie over dit besluit kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, of heb je vragen over ons privacy statement of enige andere vraag over hoe wij jouw gegevens verwerken, dan kun je contact met ons op nemen via het contactformulier.