Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden consumptief krediet 2020 van Webfin Leningen B.V., handelend onder de naam SprayPay.

Webfin Leningen B.V. is de rechtspersoon die het voorstel tot het aangaan van de kredietovereenkomst aan jou heeft voorgelegd in de vorm van een offerte, in het kort de “Offerte”. De Offerte heb jij aangevraagd via een webshop waar Webfin Leningen B.V. een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Door ondertekening van de Offerte is tussen Webfin Leningen B.V. en jou een overeenkomst tot stand gekomen waarbij Webfin Leningen B.V jou een krediet verstrekt, in het kort de “Kredietovereenkomst”. Met krediet wordt hierbij het ter beschikking stellen van een geldsom en/of het aangaan van een uitstel van betaling, betalingsregeling, een lening of een andere, soortgelijke betalingsfaciliteit bedoeld, in het kort het “Krediet”.

Webfin Leningen B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12045002 ten behoeve van het aanbieden en bemiddelen van financiële producten, waaronder dit Krediet.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerte en de Kredietovereenkomst. Deze voorwaarden zijn ook op te vragen (gedeponeerd) bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 20-01- 2020 onder nummer 67976328.

  1. Hoe sluit ik de Kredietovereenkomst af?