Privacy Statement

Privacy is voor SprayPay heel belangrijk. Dit privacy statement beschrijft hoe en waarom SprayPay je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Hierin staat ook beschreven welke rechten je hebt en hoe je ze uitoefent. Neem gerust contact met ons op over privacy en bescherming van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar:

consument@spraypay.nl

Door de diensten van SprayPay te gebruiken accepteer je ons privacy statement en het verwerken van jouw persoonsgegevens door SprayPay. Je gaat ermee akkoord dat SprayPay elektronische communicatiekanalen gebruikt om jouw informatie te verzenden.
Het is belangrijk dat je dit privacy statement leest en begrijpt voordat je gebruik maakt van de diensten van SprayPay.

Om SprayPay gespreid betalen aan te bieden moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen dit zorgvuldig, hieronder staat beschreven op welke manier wij persoonsgegevens verwerken.

Welke informatie verwerkt SprayPay?

Wij verwerken gegevens van jou die jij ons verstrekt. Dat verstrekken doe je bijvoorbeeld wanneer je een bestelling plaatst bij een webshop en daarbij gebruik maakt van SprayPay gespreid betalen of contact met ons opneemt en gegevens achterlaat. Wanneer je gebruik wil maken van SprayPay gespreid betalen verzamelen wij ook gegevens van jou. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke en contact informatie: naam, geboortedatum, geslacht, woon en verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, burgerlijke status, gezinssituatie.
 • Informatie over de geplaatste bestellingen: naam van de webshop, datum bestelling, bedrag en ordernummer.
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, hoogte inkomen, woonlast, BKR gegevens, creditcheck EDR, alimentatieverplichtingen, verplichtingen consumptief krediet.
 • Communicatie: e-mailverkeer tussen jou en SprayPay, tijdstip communicatie e-mail en telefonisch contact.

Wat doet SprayPay met je informatie?

Voor het verwerken van gegevens is een juridische grondslag benodigd. SprayPay beroept zich op 3 grondslagen:

1) SprayPay heeft je gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. In het geval je een product bestelt en deze betaalt met SprayPay gespreid betalen ga je een overeenkomst aan met SprayPay. Hiervoor heeft SprayPay persoonlijke informatie van jou nodig.

2) Een andere juridische grondslag is het zogenaamde gerechtvaardigd belang. Je kunt hierbij denken aan het gebruiken van gegevens om onze dienstverlening te verbeteren of bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een data of risico analyse.

3) SprayPay gespreid betalen werkt met een vergunning onder toezicht van de AFM. Het vergunningsnummer van SprayPay gespreid betalen is 12045002. Werken onder toezicht van de AFM betekent dat wij aan wet en regelgeving moeten voldoen, bijvoorbeeld om overcreditering te voorkomen (Het voorkomen van overcreditering wil zeggen dat je niet meer leent dan past bij je persoonlijke situatie) Deze laatste grondslag is de wettelijke verplichting.

Hieronder vind je een overzicht van het doel van de verwerking van gegevens en de bijbehorende juridische grondslag.

Doel van de verwerking:                                                                     Grondslag:
Vaststellen van je identiteit en verificatie persoons-                         Uitvoering van de overeenkomst
en contactgegevens.

Het administreren van de klantrelatie en betalings-                         Uitvoering van de overeenkomst
gegevens, dit ook om je van informatie te kunnen
voorzien.

Het bepalen van je inkomsten/lastenpositie om over-                     Uitvoering van de overeenkomst
creditering te voorkomen.                                                                     Wettelijke verplichting

Voor het uitvoeren van een klantanalyse, data-analyse,                  Uitvoering van de overeenkomst
onderzoek en statistische doeleinden.                                                Gerechtvaardigd belang

Om onze dienstverlening te verbeteren en voor het ont-                Gerechtvaardigd belang
wikkelen van nieuwe diensten.

Ten behoeve van het uitvoeren van een risico analyse,                   Wettelijke verplichting
fraudepreventie en risicomanagement                                               Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving                             Wettelijke verplichting

Het delen van informatie

SprayPay (onderdeel van Webfin Holding) kan je gegevens delen met of overdragen aan andere partijen, zowel binnen als buiten Webfin Holding. Uiteraard doen wij dit niet zomaar. Wij zullen in dat geval zorgdragen voor passende juridische, technische en organisatorische maatregelen zodat je gegevens goed worden beschermd en veilig zijn. SprayPay verkoopt je gegevens niet aan andere partijen zonder daarvoor je toestemming te hebben gekregen.

Een zakelijke klant worden van SprayPay:

Op het moment dat je klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van jou en jouw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Kredietinformatiebureaus en andere aanbieders van dergelijke diensten

Voor het toetsen van je kredietwaardigheid en voor de bevestiging van je identiteit en adresgegevens worden je persoonsgegevens gedeeld met kredietinformatiebureaus en aanbieders van identificatiediensten. SprayPay maakt hierbij gebruik van de dienstverlening van:

 • Bureau Krediet Registratie
 • EDR Credit Services
 • iDIN Online Identificatie

Overheidsinstanties

Het kan voorkomen dat SprayPay wettelijk verplicht is informatie te delen met overheidsinstanties. Voorbeelden hiervan zijn de politie of de belastingdienst.

Verkoop of overname van activa

In het geval dat SprayPay activa koopt of verkoopt of een deel van de activa wordt overgenomen is het SprayPay toegestaan persoonsgegevens te delen of over te dragen aan de koper, de verkoper c.q. de overnemende partij.

Het opslaan van je persoonsgegevens

SprayPay verwerkt je gegevens binnen de EU/EEZ. Wij spannen ons in om je gegevens op een passende wijze te beschermen en wij nemen hiertoe alle redelijkerwijs mogelijke juridische, technische en organisatorische maatregelen.

De bewaartermijn van je persoonsgegevens

SprayPay bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het nakomen van de contractuele verplichtingen en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn. Dat betekent dat wij je persoonsgegevens bewaren tot 5 jaar na afloop van de overeenkomst.

In het geval je aanvraag is afgebroken of afgewezen en het niet tot een overeenkomst gekomen is worden je gegevens tot 12 maanden na invoerdatum bewaard.

Jouw Rechten

SprayPay voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat betekent dat je een aantal rechten hebt, namelijk:

 • Recht op inzage: Op verzoek verstrekken wij je een overzicht van de persoonsgegevens die we van je hebben, hiervoor brengen wij geen kosten in rekening.
 • Recht op correctie: Uiteraard mag je van SprayPay verwachten dat wij zorgvuldig met je gegevens omgaan en deze correct registeren. Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij foutieve of incomplete informatie over jou hebben opgeslagen dan heb je het recht dit te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: Je hebt het recht tot verwijdering van je persoonsgegevens op voorwaarde dat de wettelijke verplichtingen die SprayPay heeft dit toestaan.
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten: SprayPay neemt op basis van automatisch verwerkte gegevens het besluit tot het al dan niet verstrekken van een financiering. Je hebt het recht te verzoeken om een nieuw besluit waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.
 • Recht op dataportabiliteit: Ook wel het “recht om gegevens over te dragen” genoemd. Hierbij worden je gegevens op verzoek overgedragen aan jou of direct aan de organisatie waaraan jij wilt dat je gegevens worden overgedragen.

SprayPay maakt onderdeel uit van Webfin Holding B.V. en is gevestigd op het volgende
adres:

Markt 15
3621 AB Breukelen

Als je vragen hebt over het privacy beleid, de gegevensbescherming of dit privacy statement  van SprayPay neem dan gerust contact met ons op via consument@spraypay.nl

Dat geldt ook als je gebruik wilt maken van de hierboven beschreven rechten.

Documentversie 11-05-2018